Yrityksemme
Polunmutka Oy
  • Toimenkuva: Ikäihmisen elämänlaatua ja hyvinvointia tukemassa aidosti, luotettavasti ja sitoutuneesti
  • Liikeidea: Musiikin, jutustelun ja yhdessäolon avulla tuomme asiakkaalle elämäniloa ja hyvinvointia ja samalla edistämme hänen onnellista ja arvokasta ikääntymistä
  • Arvot: Aidosti, luotettavasti ja sitoutuneesti
  • Visio: Ikäihmisestä aktiivinen, osallistuva, arvostettu kansalainen ja kuluttaja
  • Yrityksen toimialueeseen kuuluvat Joensuu, Eno, Kiihtelysvaara, Pyhäselkä, Tuupovaara ja Kontiolahti

Yrityksemme

  • Tukee asiakkaan osallisuutta, omatoimisuutta ja itsenäistä elämää
  • Ehkäisee yksinäisyyttä, tyhjyydentuntemusta ja syrjäytymistä
  • Parantaa asiakkaan elämänlaatua, hyvinvointia, tuo iloa ja onnellisuutta
  • Sitoutuu säännöllinen tapaaminen tutun perheyrittäjän kanssa luo turvallisuutta asiakkaalle ja omaisille

Arvolupaus-video

Paina kuvan keskellä olevaa nuolta, niin pääset katsomaan arvolupaus-videon.

Tehdyt tutkimukset

Toimitusjohtaja Pirjo Pulkkinen toteaa: ”Polunmutka Oy:lle on tehty innovatiivinen liiketoimintamalli, joka ohjaa yritystä ja yrittäjiä toimimaan arvot edellä.  Toimintamme lähtökohtana ovat ikäihmisen osallisuus, itsenäisen elämän tukeminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa asiakkaamme hyvän elämän saavuttamiseksi.”

Lue Pirjo Pulkkisen opinnäytetyö: ”Kyllä me ikäihmisetkin kaivataan kuulijaa”, Liikeideasta innovatiiviseksi liiketoimintamalliksi

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on myöntänyt tukea Polunmutka Oy:lle yrityksen perustamistoimenpiteisiin.
Hankkeen kesto: 30.7.2020 – 27.2.2022

Polunmutka Oy
Ikäihmisen elämänlaatua ja hyvinvointia tukemassa
aidosti, luotettavasti ja sitoutuneesti.